Welkom bij i.c.r.

Welkom op de website van Intercare Revalidatie. Intercare Revalidatie biedt met een netwerk van professionals revalidatietrajecten aan cliënten om hen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Onze professionals zijn gespecialiseerd in interculturele revalidatietrajecten voor cliënten bij wie een andere culturele achtergrond of een andere moedertaal een rol spelen.

Intercare Revalidatie ondersteunt cliënten met een zorgvraag, die extra aandacht behoeven vanwege een mogelijke taalbarrière. Wanneer u moeite heeft om uw gezondheidsklachten duidelijk kenbaar te maken bij uw arts of zorgverlener, dan kan Intercare Revalidatie u bij uitstek verder helpen. De artsen en zorgprofessionals van Intercare Revalidatie houden rekening met uw culturele achtergrond en eventuele taalbarrières. Onze zorgverleners spreken uw taal en begrijpen uw specifieke culturele achtergrond. Dit maakt dat uw zorgvraag direct bij de start goed begrepen wordt en wij een maatwerk zorgplan met u opstellen, dat goed past bij uw culturele gebruiken.

Bij Intercare Revalidatie staat u als cliënt centraal. Doordat uw zorgverlener uw taal spreekt en uw culturele achtergrond begrijpt, krijgt u inzicht in uw gezondheidssituatie. Rekening houdend met uw achtergrond kan onze zorgprofessional u helpen bewust te worden van de factoren die invloed hebben op uw gezondheid. Door in uw eigen taal met u te bespreken wat uw zorgvraag is en welke herstel belemmerende factoren er mogelijk spelen, bepalen wij samen met u het behandeltraject. Intercare Revalidatie ondersteunt u bij het positief omgaan met uw beperkingen, zodat u weer zoveel mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij.

Corona (Covid-19) maatregelen

Intercare Revalidatie heeft rond Corona (Covid-19) de volgende maatregelen getroffen:

 • Wanneer u een van de volgende klachten heeft: luchtwegklachten, zoals benauwdheid en/of koorts, hoesten, niezen, verkoudheid. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op, zodat wij met u kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn.
 • Indien u geen van bovenstaande klachten heeft:

Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen op de hiervoor aangegeven plek.

 • Sanitaire voorzieningen zijn beperkt bruikbaar, houdt er rekening mee als u naar Intercare Revalidatie komt.
 • Wanneer u komt trainen, kom dan omgekleed naar Intercare Revalidatie. De kleedkamers zijn nog niet in gebruik.
 • Houdt binnen het centrum 1,5 meter afstand.
 • Neem uw eigen flesje water mee.
 • Neem uw eigen badlaken mee.
 • Kom op de afgesproken tijd binnen en verlaat het centrum direct na uw afspraak.
 • Er mogen maximaal 3 mensen tegelijk in de wachtruimte aanwezig zijn.
 • Volg de aangegeven looprichtingen.

Houdt u zich verder aan de RIVM-regels:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna uw handen goed drogen.
 • Dit doet u voordat u naar buiten gaat, als u weer thuiskomt, als u uw neus heeft gesnoten, voor het eten en nadat u naar het toilet bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze weg in de afgesloten prullenbak. Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels en met collega’s, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden.
 • Voorkom contact tussen uw handen en uw gezicht.

Vanwege Corona kunnen naast afspraken op locatie ook zorg op afstand geboden geworden.
Mocht u nog vragen hebben over onze Corona maatregelen of wilt u overleggen, laat het ons dan weten. U kunt ons bereiken op 088 808 78 08 of stuur een mail naar info@inter-care.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Intercare Revalidatie

Werkhervatting en re-integratie

Intercare Revalidatie ondersteunt mensen met (dreigend) verzuim door fysieke-, dan wel psychosociale klachten bij de re-integratie naar de eigen...

Fysiotherapie en andere professionals

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend (dis)functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten...

Medische revalidatie

Intercare Revalidatie biedt daarnaast tevens medisch revalidatie op het gebied van chronische pijn en lang aanhoudende klachten. Onze programma’s...

Intercare Revalidatie informatiebijeenkomsten en lezingen

Heeft u geruime tijd pijn? Is hier tot nu toe geen medische oorzaak of oplossing voor gevonden? Merkt u onbegrip uit uw omgeving, maar wilt u...

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact