Welkom bij i.c.r.

Welkom op de website van Intercare Revalidatie. Intercare Revalidatie biedt met een netwerk van professionals revalidatietrajecten aan cliënten om hen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Onze professionals zijn gespecialiseerd in interculturele revalidatietrajecten voor cliënten bij wie een andere culturele achtergrond of een andere moedertaal een rol spelen.

Intercare Revalidatie ondersteunt cliënten met een zorgvraag, die extra aandacht behoeven vanwege een mogelijke taalbarrière. Wanneer u moeite heeft om uw gezondheidsklachten duidelijk kenbaar te maken bij uw arts of zorgverlener, dan kan Intercare Revalidatie u bij uitstek verder helpen. De artsen en zorgprofessionals van Intercare Revalidatie houden rekening met uw culturele achtergrond en eventuele taalbarrières. Onze zorgverleners spreken uw taal en begrijpen uw specifieke culturele achtergrond. Dit maakt dat uw zorgvraag direct bij de start goed begrepen wordt en wij een maatwerk zorgplan met u opstellen, dat goed past bij uw culturele gebruiken.

Bij Intercare Revalidatie staat u als cliënt centraal. Doordat uw zorgverlener uw taal spreekt en uw culturele achtergrond begrijpt, krijgt u inzicht in uw gezondheidssituatie. Rekening houdend met uw achtergrond kan onze zorgprofessional u helpen bewust te worden van de factoren die invloed hebben op uw gezondheid. Door in uw eigen taal met u te bespreken wat uw zorgvraag is en welke herstel belemmerende factoren er mogelijk spelen, bepalen wij samen met u het behandeltraject. Intercare Revalidatie ondersteunt u bij het positief omgaan met uw beperkingen, zodat u weer zoveel mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij.

Werkhervatting en re-integratie

Intercare Revalidatie ondersteunt mensen met (dreigend) verzuim door fysieke-, dan wel psychosociale klachten bij de re-integratie naar de eigen...

Fysiotherapie en andere professionals

Fysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend (dis)functioneren van de mens. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt patiënten met klachten...

Medische revalidatie

Intercare Revalidatie biedt daarnaast tevens medisch revalidatie op het gebied van chronische pijn en lang aanhoudende klachten. Onze programma’s...

Intercare Revalidatie informatiebijeenkomsten en lezingen

Heeft u geruime tijd pijn? Is hier tot nu toe geen medische oorzaak of oplossing voor gevonden? Merkt u onbegrip uit uw omgeving, maar wilt u...

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact