Beveiliging persoonsgegevens

Uiteraard handelt Intercare Revalidatie volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gedragscode gegevensverwerking van Boaborea (www.boaborea.nl). Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Gebruik Burger Service Nummer (BSN)

Het gebruik van het BSN in de zorg is sinds 1 juni 2008 bij wet geregeld. Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BSN verplicht. Dit betekent dat Intercare Revalidatie uw BSN zal (op)vragen en zal gebruiken voor onder andere uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars en declaraties. 

Uw persoonsgegevens goed beveiligd

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarom zijn onze bestanden en systemen goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Voor vragen over de wijze waarop Intercare Revalidatie omgaat met persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. 

Bijzondere medische persoonsgegevens

Bijzonder persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies en onrechtmatige verwerking. Op alle medewerkers van Intercare Revalidatie rust een geheimhoudingsplicht. Paramedische professionals zijn via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim. 

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Intercare Revalidatie verzamelt persoonsgegevens van cliënten, contactpersonen en werkgevers voor het uitbrengen van een offerte. Intercare Revalidatie verzamelt en verwerkt bijzondere (medische) persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van het herstellen van de arbeidsgeschiktheid en/of gezondheid en/of welzijn van de cliënt.

 Wijzigingen Intercare Revalidatie Privacystatement

Intercare Revalidatie behoudt zich het recht voor wijzingen aan te brengen in het privacystatement. Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt Intercare Revalidatie de gedragscode persoonsgegevens Boaborea, het (para)- medische beroepsgeheim, wetwijzingen en rechtspraak.

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact