Doelgroep Multidisciplinair Revalidatieprogramma

Deze behandeling, is bedoeld voor mensen met de diagnose ‘chronische pijnklachten’, die bijvoorbeeld te maken krijgen met sensitisatie. Over het algemeen betreffen het aanhoudende pijnklachten die vaak voortkomen uit een verkeersongeval.

Doelen van de behandeling
De belangrijkste doelen van de behandeling zijn:
• Het verminderen van de beperkingen en hinder die je ervan ondervindt.
• Het vergroten van activiteiten in de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), werk, vrije tijdsbesteding, mobiliteit, hobby’s et cetera.
• Wederom oppakken van je sociale contacten en mogelijke werkhervatting.

Tijdens de fysieke training wordt de basislijn bepaald, waarna tijdcontingent stabiliteit, conditie en spierkracht worden opgebouwd. Gedurende het programma gaat u stapje voor stapje meer activiteiten ondernemen, of leert u uw activiteiten beter in te delen en zoekt u naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. De doelen worden opgedeeld in fysieke, psychische en sociale doelen:

Fysieke doelen: 

 • Leren (her)kennen en ervaren van eigen grenzen en mogelijkheden.
 • Leren omgaan met beperkingen en vergroten van mogelijkheden.
 • Ontwikkelen of hervinden van het plezier in bewegen.
 • Opbouwen van uw lichamelijke conditie.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl.

Psychische doelen:

 • Meer inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij chronische pijn en/of sensitisatie.
 • Verminderen van stress, vermoeidheid en/of somberheid.
 • Op een goede manier leren omgaan met lichamelijke klachten en de gevolgen daarvan.

Sociale doelen:

 • Optimaal hervatten van werk en/of huishoudelijke taken.
 • Optimaal hervatten van vrijetijdsbesteding.
 • Optimaal hervatten van sociale relaties.

Het Multidisciplinaire Revalidatieprogramma

Het multidisciplinaire revalidatieprogramma duurt 12 weken en bestaat uit een bewegings- en een psycho-educatieve module.

Bewegingsmodule

Deze module bestaat uit een training die 1 uur per keer duurt en twee keer per week plaatsvindt. Onder begeleiding van een fysiotherapeut werkt u aan het vergroten van de algehele belastbaarheid en uithoudingsvermogen. Daarnaast krijgt u fysio-educatie en fysio-coaching en werkt u aan de door u geformuleerde doelstellingen. Het hoofddoel van de training is het uitbreiden van uw fysieke mogelijkheden.

Psycho -educatieve module

Voor deze module vindt er eens per week een afspraak van 1 uur plaats. De psycholoog informeert u over de factoren die van invloed zijn op pijn, zoals sensitisatie. U leert deze factoren bij uzelf te herkennen en deze te veranderen. Wij praten niet over klachten of beperkingen, maar juist over mogelijkheden.

Ontspanning

Dit onderdeel kan bij de Bewegingsmodule worden ingepast. De ontspanningsoefeningen nemen 30 minuten in beslag en vinden plaats op basis van indicatie. Tijdens de ontspanningsoefeningen leert u omgaan met fysieke en mentale spanning. Ook wordt u zich bewust wat de ademhaling doet als u zich in– en ontspant.

Huiswerk

Na afloop van een bijeenkomst krijgt u opdrachten mee naar huis. Op die manier leert u om de gedane kennis en vaardigheden op uw eigen situatie toe te passen. De huiswerkopdrachten zijn onderdeel van de behandeling; het is belangrijk dat u ze uitvoert. Hoe actiever u zich inzet, hoe meer resultaat u zult merken.

Samen met uw partner of belangrijke ander

Uw pijnklachten kunnen invloed hebben op uw relatie of gezin. Daarom vragen wij indien van toepassing uw partner of een belangrijke ander om aanwezig te zijn bij een of meer bijeenkomsten. Zo weet het thuisfront wat uw behandeling inhoudt en kunt u samen thuis beter oefenen.

Herstelcoach

U krijgt tijdens het programma drie keer een bezoek van de herstelcoach op uw werkplek of in de thuissituatie. De herstelcoach adviseert u in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten of werkzaamheden. Deze optie wordt toegevoegd wanneer dit noodzakelijk wordt geacht om de gestelde doelen te kunnen halen.
Na goedkeuring van het kennismakingsgesprek zal er een intake bij de fysiotherapeut en een intake bij de psycholoog volgen. Tijdens de intake worden uw hulpvragen en klachten geïnventariseerd. Tevens toetsen wij uw motivatie voor deelname aan het multidisciplinaire revalidatieprogramma.

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact