Zorg voor iedereen toegankelijk gemaakt

Intercare Revalidatie is sinds 2020 gespecialiseerd in het behandelen van mensen met lichamelijke en psychische klachten, die een taalbarrière ervaren en hun zorgvraag niet goed kenbaar kunnen maken. Deze taalbarrière leidt ertoe dat mensen, die door hun klachten allerlei beperkingen in hun dagelijks leven ervaren, onvoldoende geholpen kunnen worden. Daardoor wordt de slagingskans van de behandeling verkleind en lopen mensen het risico onnodig lang klachten te houden, die voorkomen hadden kunnen worden. Intercare Revalidatie voorkomt dat u door een taalbarrière klachten behoudt, die door een adequaat begrip van uw situatie en achtergrond goed behandeld hadden kunnen worden.

Bij Intercare Revalidatie staat u als cliënt centraal. Doordat uw zorgverlener uw taal spreekt en uw culturele achtergrond begrijpt, krijgt u inzicht in uw gezondheidssituatie. Rekening houdend met uw achtergrond kan onze zorgverlener u helpen bewust te worden van de (herstel belemmerende) factoren die invloed hebben op uw gezondheid. Door in uw eigen taal met u te bespreken wat uw zorgvraag is en welke herstel belemmerende factoren er mogelijk spelen, bepalen wij samen met u het behandeltraject. Intercare Revalidatie ondersteunt u bij het positief omgaan met uw beperkingen, zodat u weer zoveel mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij.

Intercare Revalidatie biedt u onze maatwerkzorgverlening op verschillende manieren:

  • een medisch revalidatie traject
  • een fysiek belastbaarheid verhogend programma
  • cognitieve gedragstherapie
  • samen met uw werkgever een werkhervatting en re-integratie traject.

Eigen initiatief passend in het referentiekader van de cliënt

De Intercare Revalidatie zorgprofessionals doen een stevig beroep op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Wij maken hen bewust van de mogelijkheden tot herstel. Onze zorgprofessionals houden hierbij expliciet rekening met de culturele achtergrond van cliënten. De te bereiken doelen passen in het eigen referentiekader van de cliënt.

Direct van start

Intercare Revalidatie werkt niet met wachtlijsten; onze programma’s beginnen altijd binnen 5 werkdagen. Vooraf maken wij duidelijke afspraken over doelen en termijnen. Periodieke rapportages geven inzicht in de vorderingen.

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact