Werkhervatting en re-integratie

Werkgevers
Uitval kan tot onbegrip leiden en in enkele gevallen zelfs tot een verstoorde arbeidsrelatie. De wet legt de verantwoordelijkheid voor verzuimbeheersing bij werkgever en werknemer samen. Maar als werkgever draagt u het financiële risico van loondoorbetaling en de kosten van aantoonbare inspanningen voor re-integratie. Intercare Revalidatie begeleidt werkgever en werknemer bij een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het werk. Hiervoor plannen wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek in, waarbij wij in overleg met de werkgever en de werknemer kijken welke behandeling en/of programma het beste aansluit bij de betreffende situatie en de klachten van de werknemer.

Meerwaarde Intercare Revalidatie

Intercare Revalidatie biedt uitkomst voor uw werknemers, als deze door reguliere revalidatiezorg niet goed kunnen worden geholpen of er zelfs niet voor in aanmerking komen. Door een aanpak met aandacht voor interculturele communicatie en eventuele taalproblemen wordt een revalidatietraject met meer effect gerealiseerd.

Revalidatie

Onze aanpak van revalidatie kenmerkt zich door een intensief programma, waarin de werknemer met gerichte training en coaching wordt ondersteund om meer kwaliteit van leven te krijgen en weer te kunnen participeren in werk en maatschappij.

 Effectief Plan van Aanpak 
Als werkgever heeft u de regie en bent u gebaat bij een effectief Plan van Aanpak voor verzuimbeheersing. Intercare Revalidatie kan u ondersteunen bij de verzuimbeheersing binnen uw organisatie. Zowel voor individuele werknemers als voor uw totale organisatie. Intercare Revalidatie is een gespecialiseerd bedrijf als het gaat om Preventie, Werkhervatting & Re-integratie. Wij bieden u hiervoor advies, (in-company) trainingen en projecten op maat. Hiermee krijgen u en uw werknemers meer grip op ziekteverzuim en wordt de instroom naar de WIA/WGA waar mogelijk beperkt. Indien u vragen heeft t.a.v. onze begeleiding voor werkgevers en hun werknemers dan kunt u ons mailen op info@inter-care.nl of telefonisch contact opnemen via 088 808 78 08.

Contact ons

Voor het inplannen van een afspraak op een van onze locaties kunt u bellen met 088 808 78 07, of een bericht sturen naar: info@inter-care.nl.
Contact